"Let us never negotiate out of fear. But, let us never fear to negotiate."

John F. Kennedy

U bevindt zich hier: Over onsHonorarium

Honorarium

De onkosten en het honorarium van AGREMENTOR wordt, zoals gebruikelijk voor de Belgische advocaten, vastgesteld aan de hand van volgende drie componenten:

  1. De door het kantoor voorgeschoten onkosten van gerechtsdeurwaarder, deskundige, vertaler, e.d.
     
  2. Kantoorkosten: Dossierkosten, fotokopie, telefoon, telefax, secretariaat, worden afgerekend op forfaitaire basis.
     
  3. Voor advies, procedures, onderhandeling en bemiddeling brengen wij een basis uurtarief in rekening dat schriftelijk wordt vastgesteld aan de hand van de moeilijkheidsgraad van de zaak, het geldelijk of moreel belang en de spoedeisendheid. Betreffende de prestaties wordt een gedetailleerde prestatienota overgelegd. Naast het uurtarief wordt een success fee afgesproken, die verschuldigd is indien vooraf bepaalde succesdrempels worden bereikt. Afhankelijk van de aard van de zaak en de wensen van de cliënt kan ook gewerkt worden met een vast bedrag aan honorarium, verhoogd met een success fee.