"In business, you don't get what you deserve, you get what you negotiate"

Chester L. Karrass

U bevindt zich hier: ExpertiseVennootschapsrecht, verenigingsrecht en M&A

Vennootschapsrecht, verenigingsrecht en M&A

 • Oprichting van vennootschappen
 • Keuze van rechtsvorm
 • Opstellen van statuten
 • Aandeelhoudersovereenkomsten
 • Bestuur, algemene vergadering, dividendpolitiek
 • Managementovereenkomsten
 • Corporate governance
 • Corporate housekeeping
 • Aansprakelijkheid van bestuurders
 • Ontbinding en vereffening van vennootschappen
 • Overnames, fusies en splitsingen
 • Due diligence
 • Herstructureringen en reorganisaties
 • Joint ventures
 • Financieringsoperaties, kapitaalverhogingen, uitgifte van warants, opties, shareholders loans
 • Private aanbiedingen van effecten en schuldinstrumenten
 • Risicokapitaal
 • Inkoop van eigen aandelen
 • Management buy outs
 • Opvolgingsplanning in familiebedrijven
 • Begeleiding van ondernemingen in moeilijkheden, WCO-Wet, bemiddeling van minnelijke herstructureringsakkoorden met schuldeisers
Stel uw vraag

Concrete vragen hierover kan U hier stellen.

Stel uw vraag