"In business, you don't get what you deserve, you get what you negotiate"

Chester L. Karrass

U bevindt zich hier: ActiviteitenZakelijke conflictenBemiddelen in zakelijke conflicten

Bemiddelen in zakelijke conflicten

Indien de barrières tussen de partijen te groot blijken om door rechtstreekse onderhandeling tot een aanvaardbaar resultaat te komen, begeleidt AGREMENTOR U bij het opzetten en uitwerken van een bemiddeling.

AGREMENTOR

  • Brengt bij de andere partij het bemiddelingsidee aan
  • Helpt U bij de selectie van een goede bemiddelaar
  • Stelt samen met U het onderhandelingsteam samen
  • Zorgt voor een professionele voorbereiding van het team
  • Begeleidt het team tijdens de bemiddeling
  • Werkt mee tot en met het uitwerken en ondertekenen van een zo optimaal mogelijk bemiddelingsakkoord
  • Vraagt, indien nodig, bij de bevoegde rechter de homologatie van het bemiddelingsakkoord en draagt zorg voor de dwanguitvoering ervanConcrete vragen hierover kan U hier stellen.