"Let us never negotiate out of fear. But, let us never fear to negotiate."

John F. Kennedy

U bevindt zich hier: ActiviteitenZakelijke conflicten

Zakelijke conflicten

Onderhandelen en bemiddelen van zakelijke conflicten

Conflicten zijn een bron van ergernis, tijd- en geldverlies, inefficiëntie in de organisatie en de zakelijke contacten.
Tegelijkertijd geven conflicten de mogelijkheid een nieuwe zakelijke toekomst vorm te geven.

Crisissen zijn uitdagingen!
Daarbij is het voor uw zakelijke activiteit belangrijk dat:

  • De oplossing in eigen hand wordt gehouden: uzelf kent het conflict en de oplossingsmogelijkheden ervan immers beter dan wie dan ook.
  • De oplossing leidt tot zakelijke meerwaarde: het conflict laat toe een nieuwe toekomst te creëren die zakelijk relevant moet zijn.
  • De relatie met de zakenpartner, klant, leverancier, vennoot, leidinggevende, in wie dikwijls veel tijd, geld en inspanning werden geïnvesteerd, niet teloorgaat.
  • Het conflict snel, discreet en kostenefficiënt wordt opgelost.


Bijstand in juridische procedures
AGREMENTOR kan U natuurlijk ook complementaire conflictoplossingsmethodes aanbieden, zoals de gerechtelijke procedure en arbitrage mocht de onderhandeling en bemiddeling onverhoopt niet tot een oplossing leiden. Een team van interne en externe advocaten en deskundigen staat ter beschikking van de cliënt teneinde uw belangen te verdedigen voor de rechtbank.

Stel uw vraag

Concrete vragen hierover kan U hier stellen.

Stel uw vraag