"Let us never negotiate out of fear. But, let us never fear to negotiate."

John F. Kennedy

U bevindt zich hier: ActiviteitenOpleidingenOnderhandelen van zakelijke conflicten

Onderhandelen van zakelijke conflicten

Dit gebeurt aan de hand van checklists

Voor wie
Deze vijfdaagse opleiding is een gestructureerde inwijding van uw midden- en topmanagement in de theorie en de praktijk van het efficiënt en waardecreërend onderhandelen.

Inhoud
De eerste dag worden de basisbegrippen van het principieel onderhandelen behandeld, zoals het onderscheid tussen integrerend en distributief onderhandelen, het onderhandelaarsdilemma, BATNA, WATNA, RATNA, EATNA, uitstappunt, ZOPA, Pareto Optimum, Punt van Nash…

De tweede dag is gewijd aan de analyse van de spanningsbogen die aan de basis liggen van iedere onderhandeling, de spanningsboog tussen waarde creëren en waarde verdelen, tussen assertiviteit en empathie en tussen principaal en agent.

De derde dag handelt over de wijze waarop een professioneel gevoerde onderhandeling dient te worden voorbereid. Dit gebeurt aan de hand van checklists en modellen die de deelnemer onmiddellijk concreet in zijn eigen onderhandelingsactiviteiten kan aanwenden.

De vierde dag wordt diep ingegaan op hetgeen er tussen de onderhandelaars aan tafel gebeurt. Allereerst wordt onderzocht hoe de andere partij naar de onderhandelingstafel kan worden gebracht.  Communicatietechnieken worden aangeleerd en ook de verschillende tactieken bij integratieve en distributieve onderhandeling zoals ankeren, tegenankeren, het doen van concessies, het gebruiken van het tijdsverloop, het aanbieden van keuzepakketten en het afsluiten van het akkoord. 

De vijfde dag belicht het akkoord dat het resultaat is van de onderhandeling en de verschillende methodes die er bestaan om een onderhandeld akkoord afdwingbaar te maken, zodat iedereen er zeker van kan zijn dat het einde van de onderhandeling ook daadwerkelijk het einde van het conflict betekent.
Ook deze opleiding is opgevat als 50 % theorie en 50 % praktijk. De praktijk bestaat uit rollenspelen, op basis van concrete dossiers, die door de deelnemers dienen te worden voorbereid.

Docenten
Theo De Beir
Willem Meuwissen

Budget
De opleiding wordt aangeboden tegen € 2.000 excl. B.T.W. (€ 2.420 incl. B.T.W.) per persoon.

Interesse in opleidingen

Klik op de link indien u interesse heeft in onze opleidingen

Interesse in opleidingen