"In business, you don't get what you deserve, you get what you negotiate"

Chester L. Karrass

U bevindt zich hier: ActiviteitenComplexe contractenBemiddelen van complexe contracten

Bemiddelen van complexe contracten

AGREMENTOR zal U bij moeilijk verlopende onderhandelingen adviseren en begeleiden bij het inrichten van en deelnemen aan een contractbemiddeling (Deal Mediation).
Daarbij doen de partijen beroep op een professionele, gespecialiseerde bemiddelaar, die hen bij de contractonderhandelingen begeleidt naar een zakelijk zo optimaal mogelijke overeenkomst.

De bemiddelaar:

  • Geeft structuur aan het gesprek
  • Faciliteert de communicatie tussen de onderhandelingsteams
  • Helpt partijen de barrières tot een onderhandelde oplossing te vermijden of op te heffen


AGREMENTOR levert U de noodzakelijk know-how door samen met U:

  • Een competente en aan de zaak aangepaste bemiddelaar te selecteren
  • Een Deal Mediation overeenkomst op te stellen
  • Het onderhandelingsteam samen te stellen dat aan de Deal Mediation zal deelnemen
  • Een professionele en zakelijk op het probleem toegesneden bemiddelingsstrategie uit te werken
  • Het onderhandelingsteam voor te bereiden op de Deal Mediation
  • Het team te begeleiden aan de bemiddelingstafel
  • Een professioneel onderbouwde, juridisch sluitende en afdwingbare overeenkomst op te stellen en af te sluiten


Concrete vragen hierover kan U hier stellen.